Niezaplanowana śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudnym wydarzeniem, a gdy dochodzi do niej poza granicami Polski, staje się jeszcze bardziej skomplikowana. W takiej sytuacji ważne jest, aby wiedzieć jak postępować i jakie formalności należy dopełnić, aby sprowadzić ciało zmarłego do kraju. 

Śmierć za granicą – formalności

W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą należy niezwłocznie powiadomić najbliższy konsulat lub ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej. Placówka ta udzieli informacji na temat dalszych kroków oraz wskaże, jakie dokumenty będą potrzebne do realizacji formalności. Ponadto warto zgłosić zdarzenie lokalnym władzom oraz policji, która może być odpowiedzialna za wszczęcie postępowania wyjaśniającego przyczyny zgonu.

Do sprowadzenia zwłok do Polski konieczne będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Należy zdobyć oryginalne zaświadczenie o zgonie wystawione przez lekarza, które powinno zawierać informacje o przyczynie śmierci. W przypadku konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok, wymagane może być także zaświadczenie z medycyny sądowej. Następnie, w oparciu o te dokumenty, konsulat wyda zgłoszenie zgonu oraz akt zgonu, który będzie potrzebny do dalszych formalności w Polsce.

Organizacja transportu zwłok

Transport zwłok do Polski można zorganizować na dwa sposoby – drogą powietrzną lub lądową. W przypadku transportu lotniczego, należy skontaktować się z firmą pogrzebową, która posiada odpowiednie uprawnienia do przewozu zwłok. Firma ta zajmie się sprawami związanymi z przygotowaniem ciała do transportu oraz dopełnieniem wszelkich formalności. Transport lądowy może być realizowany przez specjalistyczne firmy pogrzebowe, które dysponują odpowiednio przystosowanymi pojazdami. Nasz zakład organizuje transport zwłok w Pszczynie

Wsparcie finansowe

W sytuacji śmierci poza granicami kraju, rodzina zmarłego może liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa polskiego. W ramach pomocy konsularnej możliwe jest uzyskanie refundacji części kosztów związanych z transportem zwłok. Wsparcie to jest jednak uzależnione od spełnienia określonych kryteriów, takich jak brak możliwości pokrycia kosztów przez rodzinę czy ubezpieczyciela.