Ekshumacje

Ekshumacja jest procesem, który polega na wydobyciu szczątków ludzkich z grobu. Zazwyczaj przeprowadza się ją w celach prawnych, naukowych lub historycznych. Może zostać zlecona gwoli wykonania badań medycznych bądź kryminalistycznych. Ekshumacja może być również przeprowadzona z innych powodów, np. gdy rodzina chce przenieść szczątki swoich bliskich w inne miejsce. Proces ten polega na starannym usunięciu ziemi i innych materiałów z otoczenia szczątków, z największą precyzją, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia.

Na czyj wniosek wykonywane są ekshumacje?

O ekshumację wnioskują zazwyczaj organy ścigania, jeśli sądzą, że popełniono przestępstwo lub gdy konieczne jest zbadanie nierozwiązanej sprawy.

Często o jej przeprowadzenie wnoszą członkowie rodziny zmarłego, kiedy podejrzewają, że ich bliski nie został prawidłowo zidentyfikowany w chwili śmierci lub jeśli chcą dowiedzieć się więcej o okolicznościach towarzyszących śmierci bliskiego.

W niektórych przypadkach agencje rządowe mogą również zażądać ekshumacji w celu zachowania zapisów historycznych lub artefaktów.

Jak dokładnie przebiega ekshumacja?

Nasz zakład pogrzebowy w Pszczynie zajmuje się przeprowadzeniem ekshumacji. Do jej wykonania wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i stworzenie szczegółowego planu działań. Ze swojej strony gwarantujemy dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności.

Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych pierwszym krokiem jest zlokalizowanie i zaznaczenie dokładnej lokalizacji grobu. Następnie nasz zespół profesjonalistów przystępuje do starannego wykopania grobu i usunięcia ziemi lub gruzu, który mógł się nagromadzić z czasem. Ciało zostaje ostrożnie wydobyte z miejsca spoczynku. Po tym umieszcza się je wraz z trumną w specjalnej skrzyni (jeśli ciało nie uległo zmineralizowaniu) i przeniesione na nowe miejsce pochówku. Natomiast, jeśli doszło do mineralizacji szczątków – zostaje umieszczone w trumnie ekshumacyjnej i złożone w nowym grobie.

Jeśli to konieczne ciało może zostać przewiezione do laboratorium w celu przeprowadzenia dalszych badań lub miejsca wskazanego przez organy ścigania.