Kremacja Pszczyna

Kremacja jest alternatywną metodą pochówku tradycyjnego, coraz bardziej popularną. Przeprowadza się ją w specjalnych pomieszczeniach, zwanych komorami krematoryjnymi.
Przed kremacją ciało zmarłego zostaje ubrane i umieszczone w trumnie. Następnie trafia do krematorium, gdzie ulega spopieleniu.

Jak wygląda kremacja?

Wśród oferowanych przez nas usług pogrzebowych w Pszczynie znajduje się także kremacja. Ciało osoby zmarłej zostaje podgrzane do temperatury około 1000 stopni Celsjusza. W wyniku tego procesu ulega ono spopieleniu. Następnie szczątki zmarłego zostają umieszczone w urnie. Rodzina może wybrać, czy chce umieścić ją w kolumbarium, czy w specjalnej kwaterze urnowej na cmentarzu.
Kremacje są jednym z wielu sposobów na pożegnanie zmarłego i stanowią część tradycji pogrzebowych w wielu krajach na całym świecie, w tym także w Polsce.

Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia kremacji?

Kremacja przeprowadzana na terenie Pszczyny jest procesem, który wymaga dopełnienia procedur zgodnie z przepisami prawa. Niezbędne są tu takie dokumenty jak m.in.:

  • akt zgonu wystawiony przez lekarza lub urząd stanu cywilnego. Jest to podstawowy dokument, który poświadcza fakt zgonu osoby i jest wykorzystywany przez krematorium do wydania zgody na kremację;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kremacji. Jest ono potwierdzeniem, że zmarły nie chorował na choroby zakaźne lub nie był zarażony chorobą, która stanowiłaby zagrożenie dla osób pracujących w krematorium;
  • pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do decyzji o sposobie pochówku tj. małżonek, dziecko, rodzic lub inny krewny;
  • dowód osobisty osoby uprawnionej do decyzji o sposobie pochówku, który pozwoli potwierdzić tożsamość.