Organizacja pogrzebu to trudny i emocjonalny czas dla bliskich zmarłego. Aby uporządkować formalności związane z pochówkiem, warto wcześniej przygotować się i dowiedzieć, jakie dokumenty będą potrzebne.

Zgłoszenie zgonu i uzyskanie aktu zgonu

Pierwszym krokiem w organizacji pogrzebu jest zgłoszenie zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. Do zgłoszenia konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających śmierć osoby, takich jak karta zgonu wystawiona przez lekarza. Na podstawie tych dokumentów urzędnik wystawi akt zgonu, który jest podstawowym dokumentem potrzebnym do dalszych formalności.

Zezwolenie na pochówek

Aby móc przystąpić do organizacji pogrzebu, należy uzyskać zezwolenie na pochówek. Zezwolenie to wydawane jest przez kierownika cmentarza na podstawie aktu zgonu oraz ewentualnych dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o ostatniej woli zmarłego dotyczącej miejsca pochówku. W przypadku pochówku na cmentarzu komunalnym, zezwolenie wydaje kierownik cmentarza, natomiast w przypadku cmentarzy parafialnych – proboszcz parafii. Dodatkowe formalności mogą wiązać się z koniecznością sprowadzenia zwłok na miejsce pochówku – nasz zakład pogrzebowy w Pszczynie zajmuje się transportem zwłok.

Dokumenty związane z ceremonią pogrzebową

Organizacja ceremonii pogrzebowej może wiązać się z koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów. Jeśli pogrzeb ma charakter religijny, należy zgłosić się do parafii, w której ma odbyć się ceremonia. W przypadku pogrzebu świeckiego nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

Dokumenty dotyczące zasiłku pogrzebowego

W przypadku, gdy zmarły był ubezpieczony w ZUS lub KRUS, rodzina może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Pomoc w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego to jedna z usług świadczonych przez nasz zakład pogrzebowy.