Praktyka kremacji jest znana od wieków. Choć często jest ona postrzegana jako nowoczesna metoda pochówku, to jej początki sięgają czasów starożytnych. Poznaj największe fakty i mity, jakie wokół niej krążą.

Gdzie odbywa się kremacja i czy jest zgodna z religią katolicką?

Proces kremacji odbywa się w krematorium. Mitem jest, że kremacja polega na włożeniu ciała zmarłego do ogromnego pieca. Otóż zostaje ono umieszczone w trumnie, a następnie trafia do komory krematoryjnej. Tam pod wpływem wysokiej temperatury ulega spopieleniu. Po tym prochy zostają złożone w urnie.

Z kolei kwestia zgodności kremacji z religią katolicką budzi kontrowersje wśród wiernych. Jednakże w 1963 roku kościół katolicki wprowadził zmiany w przepisach, wskazując ją jako alternatywną formę pochówku. Zgodnie z nimi prochy zmarłego powinny zostać złożone na cmentarzu w grobie lub w miejscu wyznaczonym do tego celu. Wszystko zaś musi odbyć się z pełnym poszanowaniem osoby zmarłej.

Czy kremacja jest legalna, a spopielone szczątki można zabrać do domu?

Usługi pogrzebowe Pszczyna obejmują także kremację. Mimo iż jest ona jedną z najpopularniejszych metod pochówku, to nadal niektórym wydaje się, że może być nielegalna lub w jakimś sensie niegodziwa. Jednak w wielu krajach, w tym w Polsce, jest ona dozwolona i zgodna z obowiązującym prawem. W Polsce reguluje to ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Określa ona, że urna ze szczątkami zmarłego powinna zostać umieszczona w: grobie tradycyjnym lub urnowym, kolumbarium bądź katakumbach. Nieprawdą więc jest mit, iż kremacja uniemożliwia pogrzebanie w tradycyjny sposób.

Nie istnieje natomiast, możliwość zabrania spopielonych zwłok do domu. Zabronione kategorycznie jest również rozsypanie prochów.