Pogrzeb wyznaniowy i świecki to dwa różne rodzaje ceremonii pogrzebowych, a wybór między nimi zależy od przekonań religijnych zmarłego oraz jego rodziny. W Polsce, gdzie większość społeczeństwa wyznaje katolicyzm, pogrzeby wyznaniowe są bardziej powszechne, jednak coraz częściej spotykane są również ceremonie świeckie. 

Miejsce ceremonii

Pogrzeb wyznaniowy odbywa się zazwyczaj w kościele, kaplicy lub w innym miejscu kultu religijnego. Ceremonia jest prowadzona przez duchownego, który reprezentuje daną wspólnotę religijną. W przypadku katolickiego pogrzebu będzie to ksiądz, natomiast w innych wyznaniach mogą to być np. pastor, rabin czy imam. Z kolei pogrzeb świecki może odbyć się w dowolnym miejscu, na przykład w domu zmarłego, na cmentarzu lub w sali przystosowanej do tego typu uroczystości. Ceremonię świecką prowadzi osoba świecka, często zwana mistrzem ceremonii lub celebrantem.

Obrzędy i symbolika

Podczas pogrzebu wyznaniowego odbywają się różne obrzędy i rytuały, które są związane z daną religią. W przypadku katolickiego pogrzebu jest to msza święta, modlitwa, czytanie fragmentów Pisma Świętego, błogosławieństwo trumny oraz procesja na cmentarz. Symbolika religijna jest obecna również w postaci krzyża, kadzidła czy wody święconej.

W przypadku pogrzebu świeckiego nie ma typowych obrzędów religijnych ani symboliki. Ceremonia jest bardziej zindywidualizowana i może zawierać elementy wybrane przez rodzinę lub zmarłego. Przykłady takich elementów to wspomnienia o zmarłym, czytanie wierszy, słuchanie ulubionej muzyki czy przemówienia bliskich.

Sposób pochówku

Zarówno, jeśli chodzi o obrzęd katolicki, jak i o ceremonię świecką, najbardziej rozpowszechniony jest tradycyjny pochówek w trumnie, ale dopuszcza się również kremację i umieszczenie prochów w urnie. W Pszczynie szeroki wybór trumien oraz urn, znajdziesz m. in. w ofercie naszego Zakładu Pogrzebowego.

Podsumowując, zarówno pogrzeb wyznaniowy, jak i świecki mają na celu uczczenie pamięci zmarłego oraz umożliwienie bliskim pożegnania się z nim. Wybór między tymi dwoma rodzajami pogrzebów zależy od przekonań religijnych oraz od indywidualnych preferencji zmarłego i jego rodziny.